Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare - YFI

YFI - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

YFI finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Samverkan sker också med en rad branschföretag inom byggbranschen, restaurangbranschen och inom äldreomsorgen.

Målet är att ta fram ett arbetssätt där andraspråkslärare och yrkeslärare samarbetar från första dagen i utbildningen. Yrkesfokus ger språkutbildningen ett konkret slutmål och ger lärarna möjlighet att ställa upp delmål som eleven upplever som möjliga att uppnå. En verklighetsanknuten språkutbildning med fokus på slutmålet - en yrkesutbildning och ett jobb - är motiverande för vuxna andraspråkselever. Från början till slut är yrkesutbildning och arbete den röda tråden. Det gör att studierna hela tiden upplevs som meningsfulla och att de leder mot målet.

Yrkesutbildningen, en formell yrkeskompetens och goda språkkunskaper ger eleven en bra chans att få jobb. YFI ger eleverna goda kunskaper om arbetslivet i Sverige och särskilt goda kunskaper om den bransch eleven har valt som inriktning för sina studier. Praktik, företagsbesök, besök från företag, och APL (arbetsplatsförlagt lärande) under den gymnasiala yrkesutbildningen ger en nära koppling av utbildningen till arbetslivet.

Dela:

Medfinansiering från ESF

Projektet YFI ligger i linje med ESF:s utlysning med fokus på hållbar stadsutveckling och minskade socioekonomiska skillnader i regionen. Projekttanken är att en tydlig yrkeskontext i utbildningen är motiverande och bidrar till en snabbare kunskapsutveckling hos de studerande och ger ökade förutsättningar för hållbara anställningar.