Våra utbildningar

En snabb väg med tydliga mål - så här fungerar det

1. Våra inriktningar:

  • Kockutbildning
  • Byggutbildning
  • Utbildning till undersköterska

2. Introduktionsutbildning med mycket svenska

Du börjar i en introduktionsutbildning. Den är på 4 - 7 veckor och du studerar tillsammans med andra elever som vill jobba i samma yrke som du. Det är mycket sfi och svenska anpassat för det yrke du har valt. Sfi-läraren och yrkesläraren jobbar tillsammans för att du ska lära dig så mycket svenska som möjligt. Du får också prova på yrkeslektioner på gymnasiet och du har korta praktikperioder. När du blivit godkänd på introduktionsutbildningen kan du börja din yrkesutbildning. Du kan göra dina sfi-prov under yrkesutbildningen

3. Yrkesutbildning på gymnasium

Du studerar till ditt yrke på ett yrkesgymnasium. Där arbetar sfiläraren och yrkesläraren tillsammans för att du ska lära dig ännu mer svenska samtidigt som du studerar till ditt yrke. Du har mycket praktik (det heter APL på gymnasiet). Du kan göra sfi-prov också under yrkesutbildningen.

När utbildningen är slut och om du blir godkänd får du gymnasiebetyg.

 

Dela: