Vad ska jag leva på när jag studerar?

Introduktionsperioden

Under introduktionsperioden studerar du på heltid och du har möjlighet att söka studiemedel (CSN).

Introduktionsperioden ger dig en möjlighet att ta reda på om du har valt rätt inriktning för dina studier. Lärarna bedömer dina förutsättningar för att klara en yrkesutbildning mot det yrke som du har valt.

Yrkesutbildningen

Du kan söka studiemedel (CSN) för hela yrkesutbildningen.

 

 

 

Dela: